Velkommen           

BERNERSKOVENS VENNER

Historien bag foreningen

Bernerskovens Venner har sin oprindelse i 3 ting:
 
En berner ramt af sygdom
En lager kat
En skov 
 
 

Bernerskoven et kapitel for sig

Har I lyst til at møde andre bernere og deltage i gåturer ved Bagsværd sø, er I meget velkommen
 
Adresse til Bernerskoven er: Skovbrynet 55, 2880 Bagsværd
 
Alle er velkommen !
 
Læs mere ang. mødetid og vores gyldne regler her 
 
 
Mudderbad

Alle kan få brug for en ven

Bernerskovens Venner har til formål at danne et socialt netværk af berner interesserede.
 
Via kontingent og anden indtægt samler vi penge ind, således at vi kan hjælpe nødstedte bernere i foreningen. 
 
Bernerskovens Venner er uafhængig af alle kennel klubber, stambogsførende klubber og specialklubber.
 
Vi er med andre ord en forening for alle berner - også de ikke stambogsførte.